30 jun 2016 16:52

Amendementen op het wetsontwerp over diverse bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld twee ontwerpen van amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst en de haven van Antwerpen. 

De amendementen handelen over:

  • de flexi-jobarbeidsoveereenkomst

Het eerste amendement stelt de bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst vrij. Enkel het flexiloon en het flexivakantiegeld vallen onder bezoldigingen. Alle voordelen, op het sociale vlak, die uitgesloten zijn uit het loonbegrip, vallen daar dus niet onder. Hierbij inbegrepen zijn vergoedingen waarvoor een bijzondere bijdrage geldt, zoals voordelen met betrekking tot bedrijfsvoertuigen. Artikel 38 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) wordt aangevuld door een expliciete verwijzing naar de bijzondere bijdrage van 25 pct. die op sociaal vlak hiervoor verschuldigd is. De inwerkingtreding wordt voorzien op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016.

  • haven van Antwerpen

Het tweede amendement brengt een wijziging aan in artikel 180, WIB 92 als gevolg van de hervorming van de rechtsvorm van de haven van Antwerpen bij het decreet van 17 juli 2015. De wijziging heeft uitwerking vanaf de omvorming van het havenbedrijf van Antwerpen tot naamloze vennootschap van publiek recht.

De amendementen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.