30 jun 2016 16:52

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 24 juni een nieuwe dreigingsanalyse uit. Na advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en gezien het algemene terreurniveau 3, heeft de ministerraad beslist om de inzet van 1828 militairen op straat met een maand te verlengen, van 3 juli tot 2 augustus 2016.

Het OCAD zal een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging maken in voorbereiding van de werkzaamheden van het volgende Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid.