30 jun 2016 16:52

Voorontwerp van wet met diverse financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met diverse financiële bepalingen.

Het voorontwerp heeft twee doelen. Enerzijds voorziet het in de samenwerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht van de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen. De EMIR-verordening* bevat de geldende verplichtingen voor de niet-financiële tegenpartijen die derivatentransacties verrichten, namelijk de verrichting om derivatencontracten aan een transactieregister te rapporteren, de verplichting om otc-derivatencontracten bij een erkende centrale partij te vergoeden en de verplichting om bepaalde risico-inperkingstechnieken toe te passen. 

Anderzijds wijzigt het voorontwerp een aantal bepalingen met de bedoeling om het reglementair kader van de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV's) op een aantal punten aan te passen om het flexibeler te maken voor investeringen door institutionelen en de GVV's toe te laten, naast vastgoed, ook te investeren in infrastructuurprojecten. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters die verplichtingen oplegt over transacties van otc-derivaten