30 jun 2016 16:52

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken: toegang tot de diensten van het Rijksregister

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken een overheidsopdrachtenprocedure te laten opstarten voor de vervanging van de informatica-architectuur die de webtoegangen tot de diensten van het Rijksregister beheert.

Deze open offerteaanvraag met Europese bekendmaking heeft betrekking op de levering van hardware en software voor de installatie, de configuratie, de integratie en de migratie van een nieuwe computerarchitectuur die de webtoegang tot het centrale systeem van het Rijksregister moet beheren. Deze infrastructuur zal op redundante wijze functioneren op de twee productiedatacenters van het Rijksregister. De opdracht omvat tevens de vereiste opleidingen en wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar. De directie Instellingen en Bevolking treedt op als opdrachtencentrale.