04 sep 2021 16:48

Eerste stappen op de bruggen Marchi en Mernissi over het kanaal van Brussel

Dit weekend werden de twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal van Brussel geopend voor het publiek. Vergezeld door een reus zetten de buurtbewoners hun eerste stappen op de loopbruggen tijdens een volksfeest met artistieke belevenissen, georganiseerd door Beliris, Brussel Mobiliteit, de Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Niet minder dan 80 artiesten traden voor de gelegenheid op.

De bruggen voor het MIMA en bij het metrostation Graaf van Vlaanderen zorgen voor efficiëntere en veiligere verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen de verschillende wijken langs het kanaal. «Ze zijn het culminatiepunt van de grote werken in de wijk, die Beliris over een periode van 10 jaar uitvoerde», legt Karine Lalieux als minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie verantwoordelijk voor Beliris uit. «Samen met de aanleg van een park, de herinrichting van de openbare ruimte aan de Ninoofsepoort en de herinrichting van de oevers aan het kanaal met zijn wandelpad voor voetgangers en fietsers, vormen deze bruggen het sluitstuk van onze ambitieuze visie in hoe de openbare ruimte ervoor kan zorgen dat mensen er komen wandelen, sporten en elkaar in de buurt ontmoeten.»

Voor hun inhuldiging werden de bruggen door de burgers gedoopt. Na een stemming waarbij in de zomer 5.000 stemmen werden uitgebracht, kreeg de brug bij het metrostation Graaf van Vlaanderen de naam Loredana Marchibrug, een plaatselijke pionier op het gebied van integratiewerk die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de versterking van de rechten van vrouwen in de wijken van de Kanaalzone. De brug bij de Ninoofsepoort kreeg de naam Fatima Mernissi, een Marokkaanse sociologe en schrijfster die in 2015 overleed en haar leven wijdde aan het feministische gedachtegoed en de vrijheden van Noord-Afrikaanse vrouwen. «Deze twee vrouwen hebben zich ingezet om barrières te doorbreken en de horizon van vrouwen te verbreden: een symbool voor deze nieuwe verbindingen tussen de twee gemeenten. Wij danken de burgers die dankzij hun stem de aanwezigheid van vrouwennamen in de openbare ruimte versterken», voegen de gemeentebesturen, Philippe Close voor de Stad Brussel en Catherine Moureaux voor Molenbeek, hieraan toe.

Onder de artiestennaam «Mon Colonel & Spit» hebben Eric Bassleer en Thomas Stiernon een grafitti gemaakt die te ontdekken is op de Mernissibrug. Twee palingen die zichtbaar zijn vanaf de oever van het kanaal als een hymne aan de migratie en aan de culturele «melting-pot» van Brussel, vergezeld van tekeningen van afval en de zin «Niet alleen palingen gaan terug naar zee». Het moet de wandelaars aansporen zorg te dragen voor hun kanaal. De komende weken zal ook een kunstwerk van het Brusselse collectief LAb[au], over stedelijke taal, te zien zijn op de Marchibrug.

De bruggen, made in Belgium, werden in het voorjaar per boot naar Brussel vervoerd. Sindsdien zijn de aansluitingen met de kades gemaakt en de bekleding, verlichting en leuningen aangebracht. «Het kanaal is te lang een scheidslijn geweest voor onze stad. Ik ben blij dat deze bruggen van Fatima Mernissi en Loredana Marchi, samen met de Suzan Daniel-brug en op langere termijn de heraanleg van het Saincteletteplein, de twee oevers van het kanaal geleidelijk aan definitief met elkaar zullen verbinden», besluit Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit.

De werken werden uitgevoerd onder leiding van Beliris, in samenwerking met de aannemers Denys en Aelterman en het studiebureau Arcadis. De realisatie heeft een jaar geduurd en kostte 3,5 miljoen euro. Aan het eind van deze dag, met veel verrassingen voor jong en oud langs een 1km route die de bruggen met elkaar verbindt, genieten voetgangers en fietsers uit de buurt van de nieuwe verbindingen.

PERSCONTACTEN

  • Beliris: Marianne Hiernaux - 0475 82 43 41
  • Brussel Mobiliteit: Inge Paemen - 0499 96 63 05
  • Stad Brussel: Carole Poncin - 0488 04 38 24
  • Gemeente Molenbeek: Virginie Pochet - 0499 58 82 37

Foto's