29 apr 2005 17:00

Eervolle onderscheidingen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden.

Het voorontwerp geeft een wettelijke en reglementaire basis aan de algemene beginselen en aan het reglement inzake de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden. De Raad van State had op 23 november 2001 het reglement van 19 juli 1996 vernietigd, met het argument dat de Ministerraad niet bevoegd was om de toekenningsvoorwaarden van deze onderscheidingen vast te leggen. Die behoren namelijk tot de bevoegdheid van de wetgever. Daarom bepaalt het voorontwerp nu de algemene toekenningsvoorwaarden van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden.