29 apr 2005 17:00

Ministerraad van 29 april 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 april 2005, Wetstraat 16 om
10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 april 2005, Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister besprak in de eerste plaats de goedkeuring in tweede lezing van het voorontwerp van wet dat in een fiscale aftrek voorziet voor het risicokapitaal van ondernemingen. 'België zal zo het eerste land van de Europese Unie zijn, waar men het eigen vermogen, wanneer het wordt geïnvesteerd, een fiscaal voordeel toekent', zei Guy Verhofstadt. Vervolgens benadrukte hij de gezamenlijke inspanning die de Federale overheid samen met de Gewesten en de privé-sector zullen leveren, om het innovatief onderzoek door middel van het ideeënfonds te stimuleren. Twee persoonlijkheden zullen dit project leiden: de heer Karel Vinck en de heer Georges Jacobs. Daarnaast besprak de Eerste Minister de innovatiepremies. Werknemers die een innovatief idee ontwikkelen kunnen in aanmerking komen voor een premie. Die premie bedraagt het maandloon van die werknemer, vrijgesteld van taksen. Ze wordt buiten loonnormen gehouden. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2006. Hij benadrukte ook het definitieve akkoord dat de Ministerraad bereikte over de afschaffing van de effecten aan toonder. Ten slotte besprak hij de verbetering van de vermogensrechten van wettelijk samenwonenden.