29 apr 2005 17:00

Preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie goed.

Op voorstel van de heer Karel De gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie goed.

Versteviging van de rechtsstaat - Bosnië-Herzegovina: De Ministerraden van 7 februari 2003 en 4 juni 2004 keurden op vraag van de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië-Herzegovina de detachering (en de verlenging ervan) van de heer Guy Van Craen naar het Staatshof te Bosnië-Herzegovina goed. Dit Hof speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en tegen corruptie. Er wordt nu voorgesteld om vanaf 1 juli 2005 (en dit tot en met 30 juni 2006) de Belgische rechter George Reniers naar het Staatshof te Bosnië-Herzegovina te detacheren in vervanging van de heer Van Craen. Versteviging van de rechtsstaat - Libanon: Dit project van de 'Lebanese Association for Democratic Elections', in samenwerking met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie en met de Ambassades van de Europese Unie in Beiroet, beoogt de organisatie van een seminarie rond het thema 'De parlementaire verkiezingen van 2005'. Op deze manier wordt getracht de lokale capaciteit tot het onafhankelijk waarnemen en evalueren van het verloop van de verkiezingen te stimuleren en vestigt men tevens duidelijk de aandacht op het belang dat de Europese Unie hecht aan de ontwikkeling van het Libanese democratische proces. Vredesopbouw en nationale verzoening - Burundi: Het doel van dit project is de Burundese bevolking te sensibiliseren tot dialoog, vergeving en verzoening. De gedichtenbundel «Ensemble pour la paix» van mevrouw Yvonne Simeone zal via de scholen worden verspreid onder de Burundese kinderen om hen een boodschap van verzoening bij te brengen en hen ook in te zetten als boodschappers van deze vrede. Bevordering van de vrede - International Crisis Group: Dit project betreft een bijdrage aan het werkingsbudget van de in Brussel gevestigde International Crisis Group (ICG), wereldwijd actief op het gebied van conflictpreventie en conflictoplossing. De ICG, die werd opgericht in 1995, is een onafhankelijke, multinationale non-profit-organisatie die vredesopbouwend werkt in die delen van de wereld die bedreigd worden door dodelijke conflicten. De rapporten en 'briefing papers' van ICG worden wijd verspreid naar 'senior officials' van ministeries en internationale organisaties. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is de voormalige Europese Commissaris Lord Patten of Barnes en verder zetelen er ook talrijke prominente internationale personaliteiten in. Het budget van de ICG nam gestaag toe de voorbije jaren, van 4 miljoen USD in 2000 tot 11,5 miljoen USD in 2004. De financiering van de organisatie gebeurt volledig door bijdragen van regeringen en stichtingen en door giften van individuen en bedrijven. Vredesopbouw en nationale verzoening- Libië: In de 2de helft van 2004 legde de Europese Commissie een Actieplan voor met betrekking tot de strijd tegen HIV/Aids in Libië. Ter ondersteuning van dit actieplan zal Prof. Dr. SONDAG een verkennende zending naar Libië uitvoeren.