29 apr 2005 17:00

Identificatie noodoproepen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de nooddiensten waartoe operatoren en andere dienstverstrekkers van communicatiediensten toegang verlenen en waaraan operatoren en andere verstrekkers van telecommunicatiediensten de identificatie van de oproepende lijn leveren voor noodoproepen (*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de nooddiensten waartoe operatoren en andere dienstverstrekkers van communicatiediensten toegang verlenen en waaraan operatoren en andere verstrekkers van telecommunicatiediensten de identificatie van de oproepende lijn leveren voor noodoproepen (*).

Het ontwerp duidt de nooddiensten aan waartoe de telecommunicatiediensten toegang moeten verlenen. Het garandeert onder andere aan gebruikers van vaste en mobiele openbare telefoondiensten de toegang tot de noodnummers van die nooddiensten. Zo is voor die gebruikers de toegang tot de noodnummers van de centra voor het eenvormig oproepstelsel, de politiediensten, de civiele bescherming, het antigifcentrum, de zelfmoordpreventie, de teleonthaalcentra, de kindertelefoondiensten en het Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen verzekerd. Daarnaast bepaalt het ontwerp dat in geval van een noodoproep, de vaste en mobiele openbare telefoondiensten de identificatie (het telefoonnummer) van de oproeper dienen te geven aan: de teleonthaalcentra, het antigifcentrum, de zelfmoordpreventie en het Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen. De teleonthaalcentra en de zelfmoordpreventie moeten eerst met de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer een protocol over de vertrouwelijke behandeling van gegevens sluiten. De maatregel laat ook toe de verzenders van pesttelefoons aan sommige van de nooddiensten te identificeren. De omvang van het probleem neemt zo'n omvang aan dat de dienstverlening eronder lijdt. De identificatie van de oproepende lijn voor medische spoeddiensten en politiediensten is al door onderstaande wet geregeld. (*) in overeenkomst met artikel 125 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.