29 apr 2005 17:00

Marktmisbruik

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de bepalingen inzake marktsmisbruik van de wet (*) betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de bepalingen inzake marktsmisbruik van de wet (*) betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Het ontwerp zet de Europese kaderrichtlijn (**) over de handel met voorwetenschap en marktmanipulatie en de uitvoeringsrichtlijnen in Belgisch recht om. Het ontwerp verfijnt een aantal definities en voegt een aantal nieuwe toe. Zo is er een algemene definitie van 'aanverwant financieel instument'. Ook het begrip 'voorkennis' wordt nader omschreven en uitgebreid. Daarna volgt nog de definitie van 'informatie die bij openbaarmaking een aanzienlijke invloed op de koers zou kunnen hebben'. Verder omschrijft het ontwerp, wat men onder 'nauwkeurige informatie' dient te verstaan. Ten slotte bepaalt het wie welke informatie aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen moeten overmaken om marktmisbruik te voorkomen. (*) van 2 augustus 2002. (**) vastgesteld door het Europees parlement en de Raad 2003/6/EG van 28 januari 2003.