29 apr 2005 17:00

Overeenkomsten grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de overeenkomsten die worden gesloten tussen de Federale Staat en de steden Oostende, Bergen, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek en Sint-Joost.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de overeenkomsten die worden gesloten tussen de Federale Staat en de steden Oostende, Bergen, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek en Sint-Joost.

--