17 jan 2003 16:00

Eervolle onderscheidingen voor het personeel van intercommunales van het Vlaamse Gewest

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de nieuwe barema's goed voor de toekenning van eervolle onderscheidingen aan het personeel van intercommunales van het Vlaamse Gewest.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de nieuwe barema's goed voor de toekenning van eervolle onderscheidingen aan het personeel van intercommunales van het Vlaamse Gewest.

Ingevolge de herziening van de barema's voor het personeel van de steden en gemeenten was het ook aangewezen deze te herzien voor de personeelsleden van de intercommunales.