03 sep 2004 17:00

Eervolle onderscheidingen voor oud-strijders

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de uitvoering goed van een vijfjaarlijkse beweging van eervolle onderscheidingen voor oud-strijders in 2005.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de uitvoering goed van een vijfjaarlijkse beweging van eervolle onderscheidingen voor oud-strijders in 2005.

De zestigste verjaardag van de bevrijding is een symbolische gelegenheid om nogmaals de oud-strijders te eren voor hun verdiensten gedurende de vijandelijkheden en voor hun belangloze inzet in de schoot van de vaderlandslievende verenigingen.