03 sep 2004 17:00

Ministerraad van 3 september

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 september 2004, Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 september 2004, Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heft de volgende maatregelen goedgekeurd.