03 sep 2004 17:00

Paleis voor Congressen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot benoeming van twee regeringscommissarissen bij de n.v. Paleis voor Congressen.*

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot benoeming van twee regeringscommissarissen bij de n.v. Paleis voor Congressen.*

De regeringscommissarissen zijn de heer David Avarello en Erwin Moeyaert. Ze worden benoemd voor een periode van zes jaar. Ze zullen de controlefunctie uitoefenen in naam van voornoemde ministers. (*) overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 augustus 2004 en artikel 27 van de statuten van de n.v. Paleis voor Congressen.