03 sep 2004 17:00

Kansspelen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I.

Het ontwerp wijzigt op drie punten de lijst van tafelspelen, zodat de lijst van toegelaten spelen en de benaming ervan wordt verfijnd. Het ontwerp versoepelt ook het aantal toegelaten automatische kansspelen, om te voorkomen dat de Belgische casino's tot zuivere automatenhallen zouden worden gereduceerd, de werkgelegenheid veilig te stellen en de concurrentiepositie met de buitenlandse casino's te waarborgen. (*) van 19 juli 2001