03 sep 2004 17:00

Samenwerkingscommissie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van de Ministers in de Samenwerkingscommissie (**).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van de Ministers in de Samenwerkingscommissie (**).

Dit ontwerp voorziet in de vervanging van de heren Louis Michel en Bert Anciaux door de heren Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, en Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. (*) van 14 juli 1989. (**) opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.