03 sep 2004 17:00

Havenfaciliteiten

Op voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de ministerraad de aanvullende lijst van havenfaciliteiten die voldoen aan de " ISPS-Code (*) " goed.

Op voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de ministerraad de aanvullende lijst van havenfaciliteiten die voldoen aan de " ISPS-Code (*) " goed.

De Ministerraaden belaste de voorzitter van het federaal comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten met het uiterlijk op 1 oktober 2004 afleveren van een conformiteitattest met een geldigheidstermijn van 5 jaar voor de goedgekeurde havenfaciliteiten van categorie A en een conformiteitattest met een geldigheidstermijn tot 31 december 2004 voor de goedgekeurde havenfaciliteiten van categorie B. De ministerraad belast het federaal comité en de lokale comités ermee alle nodige maatregelen te nemen opdat de havenfaciliteiten van categorie B tegen ten laatste 31 december 2004 kunnen worden goedgekeurd als havenfaciliteiten categorie A en tegen 31 december 2004 een voorstel te formuleren betreffende het sanctiesysteem opgelegd in de verordening (EG) nr. 725/2004. De ISPS Code kadert in de strijd tegen het terrorisme en werd door de federale regering verankerd in het KB van 15 juni 2004 tot oprichting van een federaal comité en lokale comités voor de beveiliging van de havenfaciliteiten, dat uitvoering geeft aan verordening (EG) nr. 725/2004 en de ISPS-Code implementeert in nationaal recht. Concreet resulteert dit in een reeks van dwingende voorschriften en maatregelen die alle schepen en havens moeten beveiligen tegen terroristische acties. Op 25 juni 2004 keurde de ministerraad een eerste lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan de ISPS-code goed en gaf de bevoegde regeringsleden de opdracht alle nodige maatregelen te nemen om de voor een aantal bedrijven lopende procedures zo spoedig mogelijk af te ronden en om nadien een aanvullende lijst aan de Raad voor te leggen. De voorgelegde aanvullende lijst werd opgedeeld in twee categorieën . De havenfaciliteiten die op de lijst voorkomen onder categorie A beschikken over een beveiligingsplan dat voldoet aan de ISPS-code en alle materiële voorzieningen met betrekking tot het plan werden tevens gerealiseerd. De havenfaciliteiten die vermeld staan onder categorie B beschikken ook over een beveiligingsplan dat voldoet aan de ISPS-code, doch bepaalde bij het plan behorende materiële voorzieningen werden nog niet gerealiseerd maar worden uitgevoerd volgens een bindende planning met 31 december 2004 als uiterlijke einddatum. Na goedkeuring zal de volledige lijst door de voorzitter van het federaal comité aan de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) worden overgemaakt. Gezien het grote economisch belang ervan zal aan de havenfaciliteiten categorie A door de voorzitter van het federaal comité een conformiteitattest worden afgeleverd met een geldigheidstermijn van 5 jaar en aan de havenfaciliteiten categorie B een attest met een geldigheidstermijn die verstrijkt op 31 december 2004. (*) International Ship and Port facility Security Code.