03 sep 2004 17:00

Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Erste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Erste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid goed.

De heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, wordt aangewezen als lid van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. In zijn hoedanigheid van Minister van Buitenlandse Zaken wordt de heer Karel De Gucht aangewezen als lid van dit Ministerieel Comité en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, vervangt de heer Bert Anciaux. (*) van 19 juli 2003.