03 sep 2004 17:00

Wetenschappelijk comité van FAVV

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van sociale zaken en volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van sociale zaken en volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het comité adviseert en onderzoekt zowel op eigen initiatief als op vraag van de Minister of de gedelegeerd bestuurder, inzake de materies waarvoor het agentschap bevoegd is en die het beleid betreffen dat het agentschap volgt. Ten gevolge van het ontslag van drie leden van het comité, regelt dit ontwerp de benoeming van drie nieuwe leden: - de heer Dirk Berkvens, van de faculteit dierengeneeskunde bij het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen, - de heer Richard Ducatelle, van de faculteit dierengeneeskunde bij de Universiteit van Gent, - de heer Paul Daenens, van de faculteit farmaceutische wetenschappen bij de Katholieke Universiteit Leuven Al deze personen beschikken over een hoog expertiseniveau en aanzienlijke ervaring. (*) van 27 oktober 2000.