03 sep 2004 17:00

Financiële zekerheden

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Europese Centrale Bank, een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Europese Centrale Bank, een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

Het voorontwerp strekt ertoe een Europese richtlijn (*) betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten om te zetten in Belgisch recht. Teneinde het economisch succes van deze omzetting mogelijk te maken, voorziet het eveneens in de daartoe noodzakelijke aanvullingen op fiscaal vlak. Deze bepalingen moeten een positieve invloed hebben op de kostprijs, de beheersing van de risico's en de financiële stabiliteit van de kredietmarkt in het bijzonder en van de financiële markten in het algemeen. Ze zorgen ervoor dat het financieel centrum voor de "back office" in België verder kan worden uitgebouwd. Bovendien heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92) inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. (*) richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002.