20 feb 2004 16:00

Egmont 1 en 2

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de opdracht van bijstand bij de verkoopprocedure voor Egmont 1 en 2 te Brussel aan de firma Deloitte & Touche.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de opdracht van bijstand bij de verkoopprocedure voor Egmont 1 en 2 te Brussel aan de firma Deloitte & Touche.

Deze opdracht, die gegund wordt via de onderhandelingsprocedure, heeft betrekking op de bijstand bij de analyse, de evaluatie en de optimalisatie van de offertes, die ontvangen werden in het kader van de verkoop, de bouw en de wederinhuring van de gebouwen Egmont 1 en Egmont 2, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.