07 nov 2003 16:00

Egmont II

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om over te gaan tot de gunning van de opdrachten van werken voor de bouw van Egmont II en voor de aanpassingswerken in het Egmontpaleis, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad toelating aan de Regie der Gebouwen om over te gaan tot de gunning van de opdrachten van werken voor de bouw van Egmont II en voor de aanpassingswerken in het Egmontpaleis, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken.

Een contract zal worden afgesloten met een financiële instelling voor de financiering in 20 jaar van een maximumbedrag van 67 miljoen euro.