12 feb 2010 10:47

EGWAS

Zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten

Zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het zetelakkoord tussen België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Brussel, 12 juli 2006).

Het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de EGWAS verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten die België toekent met het oog op de goede werking van het bureau van de EGWAS.

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (EGWAS) werd opgericht in 1975 en is een regionale organisatie met vijftien lidstaten: Benin, Burkina Faso, Kaapverdië, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en Togo. De organisatie bevordert de economische integratie van de lidstaten op het vlak van industrie, transport, telecommunicatie, energie, landbouw, natuurlijke hulpbronnen, handel, monetaire en financiële kwesties, sociale en culturele aangelegenheden.

Op de EGWAS-top in Dakar op 31 maart 2003 werd beslist dat de organisatie een verbindingsbureau bij de EU zou openen in Brussel.