04 sep 2009 12:02

eHealth

Samenstelling en organisatie van het overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

Samenstelling en organisatie van het overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de samenstelling en de organisatie van het overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform regelt.

Dat overlegcomité staat het beheerscomité van eHealth bij in de uitvoering van zijn taken. Daarvoor zal het initiatieven voordragen die de elektronische dienstverlening aan de actoren in de gezondheidszorg bevorderen en bestendigen, en maatregelen voorstellen die bijdragen tot een veilige vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot een administratieve vereenvoudiging.  

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt naast de samenstelling van het overlegcomité de inrichting van een stuurgroep die de activiteiten van het overlegcomité zal organiseren en de vergaderingen zal voorbereiden.