23 sep 2022 16:05

Eierstokkanker toegevoegd aan lijst van vergoedbare ziekten van het Asbestfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele formele aanpassingen regelt in het kader van de erkenning van eierstokkanker door het Asbestfonds.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 14 juni 2022 werd eierstokkanker toegevoegd aan de lijst van ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed. Dit betekent dat mensen die lijden aan eierstokkanker, veroorzaakt door asbest, een schadevergoeding kunnen krijgen van het Asbestfonds.

Om met deze toevoeging rekening te kunnen houden, omvat het ontwerp van koninklijk besluit enkele formele aanpassingen aan het koninklijk besluit van 11 mei 2007 betreffende de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.