23 okt 2002 17:00

Eigendomsoverdracht van Brusselse parken

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van parken door de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van parken door de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat om percelen van het Elisabethpark, het H. Frickplein, het Walckierspark en het Woluwepark. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van parken en bossen.