02 apr 2004 17:00

Eigendomsoverdracht van culturele goederen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van culturele goederen (Cultureel Centrum "De Kleun" te Brussel en Cultureel Centrum "Everna" te Evere) door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van culturele goederen (Cultureel Centrum "De Kleun" te Brussel en Cultureel Centrum "Everna" te Evere) door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap.

Deze overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap gebeurt in uitvoering van de bijzondere wet (*) betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. (*) van 16 januari 1989.