24 okt 1997 17:00

Eigendomsoverdracht van de federale Staat naar het Brusselse Hoofdsted
elijk Gewest