02 apr 2004 17:00

Eigendomsoverdracht van de molen " Ter Rijst "

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van de molen "Ter Rijst" , gelegen in Herzele, van de Staat naar het Vlaamse Gewest.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van de molen "Ter Rijst" , gelegen in Herzele, van de Staat naar het Vlaamse Gewest.

Deze overdracht naar het Vlaamse Gewest gebeurt in uitvoering van de bijzondere wet (*) betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. (*) van 16 januari 1989