24 jun 2021 18:16

Eigendomsoverdracht van percelen en goederen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot aanvulling van de lijst van goederen die werden overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De eigendomsoverdracht van de percelen stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat om de beheers- en inrichtingshandelingen volledig uit te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van grootschalige projecten die zijn opgenomen in verschillende planningsinstrumenten. 

De goederen die worden overgedragen zijn onmisbaar zijn de uitoefening van de bevoegdheden van het Gewest.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.