20 apr 2016 17:24

Einde van gemengd waterpolo: een discriminatie?

Brussel, 20.04.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een dertigtal klachten ontvangen na de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om te stoppen met  gemengde waterpoloteams. Het gevolg van die beslissing is dat meisjes tussen 12 en 17 jaar niet meer kunnen deelnemen aan waterpolowedstrijden. De klagers, voor het merendeel ouders, stellen dat meisjes hierdoor gediscrimineerd worden.

Het Instituut heeft al contact opgenomen met de Koninklijke Belgische Zwembond. De juridische dienst van het Instituut zal de klachten en het antwoord van de Zwembond nu verder analyseren om te bepalen of het vanuit wettelijk standpunt wel degelijk om een discriminatie op grond van geslacht gaat. In geval van gedeelde bevoegdheden voorziet het Instituut een samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst.


Het Instituut zal hierover niet verder communiceren zolang de juridisch onderzoek aan de gang is.


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.


Iedere persoon die het slachtoffer is van een discriminatie op grond van geslacht kan gratis een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het gratis nummer 0800/12.800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be. De klachten worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.


Contact
Elodie Debrumetz
Tél. : 02/233 49 47
GSM: 0497/ 23 67 67
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be