26 sep 2003 17:00

Eindeloopbaan: regeling ten gunste van sommige sociale en gezondheidsinrichtingen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 28 maart 2003 (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 28 maart 2003 (**).

Het ontwerp voorziet de uitbreiding van het toepassingsgebied van de maatregel inzake eindeloopbaan (ook "doelgerichte arbeidsduurvermindering" genoemd), voorzien in het meerjarenplan van de federale gezondheidssectoren ten gunste van het verpleegkundig en zorgkundig personeel alsook van de andere personeelsleden onderworpen aan onregelmatige prestaties, die tewerkgesteld zijn door het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers alsook door de medische pediatrische centra en de wijkgezondheidscentra. Er werd rekening gehouden met de twee belangrijkste opmerkingen van de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. (**) zie bericht nr. 78 van 28 maart 2003.