24 jan 2014 16:35

Eindverslag beleid gender mainstreaming

De ministerraad neemt kennis van het verslag gender meanstreaming dat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorstelde. Het verslag geeft een overzicht van het beleid dat de regering gevoerd heeft om de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking te verwezenlijken. De regering heeft de genderdimensie in al haar beleidslijnen, maatregelen en acties geïntegreerd, zoals de wet op gendermainstreaming van 12 januari 2007 en het federaal plan gendermainstreaming voorschrijven, opdat eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen vermeden of gecorrigeerd worden.

Het verslag vermeldt voor de duur van de legislatuur:
• de werkzaamheden binnen de Interdepartementale Coördinatiegroep
• de begleidende en ondersteunende activiteiten die het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen organiseert
• de realities van elke minister in het kader vna het federaal plan gender mainstreaming
• de realisaties van de federale en programmatorische overheidsdiensten
• de belangrijkste ervaringen van de legislatuur en de aanbevelingen voor de toepassing van gender mainstreaming op federaal niveau

Peking, september 1995.