16 jan 2004 18:00

Elektriciteitskosten ondernemingen

De federale energieheffingen op het transmissienet worden beperkt door invoering van een degressief maximum. Ingevolge deze beslissing zullen bedrijven die méér dan 250.000 MWh/jaar verbruiken nog maximaal 250.000 euro/jaar betalen. Daarenboven zal de heffingenfactuur dalen voor alle bedrijven die méér verbruiken dan 20MWh/jaar.

De federale energieheffingen op het transmissienet worden beperkt door invoering van een degressief maximum. Ingevolge deze beslissing zullen bedrijven die méér dan 250.000 MWh/jaar verbruiken nog maximaal 250.000 euro/jaar betalen. Daarenboven zal de heffingenfactuur dalen voor alle bedrijven die méér verbruiken dan 20MWh/jaar.

De beperking geldt voor deze bedrijven die de vrijwillige akkoorden met betrekking tot energie-efficiëntie op Gewestelijk niveau ondertekend hebben en respecteren. Tegelijk heeft de regering maatregelen genomen om het aanbod op de markt te verhogen. Zo werd beslist dat 25% van de productiecapaciteit toegankelijk moet zijn voor diverse marktactoren. In dit kader zal de Minister van Energie samen met de transmissienetbeheerder de mogelijkheden onderzoeken om de versterking van de interconnecties aan de zuidgrens te versnellen. Tegelijk zal de Minister van Energie aan de CREG en aan de Commissie voor bank- en financiewezen advies vragen over een regelgevend kader betreffende de oprichting, de toegang en het functioneren van een elektriciteitsbeurs. Daarnaast zal een evaluatie plaatsvinden van de eerste ronde van de veiling van virtuele productiecapaciteit (VPP). Tenslotte heeft de regering beslist dat alternatieve energiebronnen makkelijker aansluiting krijgen op het transmissienet.