20 jul 2023 18:32

Elektriciteitswet: uitvoering van de algemene principes voor de tendering van de “Prinses Elisabethzone”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed ter implementatie van de algemene principes voor de tendering van de “Prinses Elisabethzone”.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore windturbines voor elektriciteitsproductie in de “Prinses Elisabethzone” in het Belgische deel van de Noordzee.

Op 28 april 2023 keurde de ministerraad de algemene principes voor de verdere uitwerking van de tendering goed. Het merendeel van deze algemene principes moeten verder worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. Enkele aspecten van de goedgekeurde algemene principes vergen echter een wetswijziging in de elektriciteitswet vooraleer het koninklijk besluit Tender definitief kan worden goedgekeurd.

Het voorontwerp van wet dat vandaag werd goedgekeurd stelt de volgende wijzigingen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor:

  • wijziging van de duurtijd van het steunregime van 15 naar 20 jaar
  • wijziging in het kader van de gegevensbescherming
  • instellen van betalingsmodaliteiten en financieringsstromen, ook zonder gebruik te maken van groenestroomcertificaten maar met behoud van de mogelijkheid tot garanties van oorsprong
  • uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.