04 apr 2003 17:00

Elektrische centrale in Ankara

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de stabilisatie toegelaten van de rentevoet van de Amerikaanse dollar (USD) aan de CIRR-voet van toepassing bij de ondertekening van de financieringsovereenkomst op een exportkrediet van USD 35.004.480, met een terugbetalingstermijn van 12 jaar, voor de financiering van de deelname van Cockerill Mechanical Industries, Tractebel en Donaldson Europe B.V.B.A. aan de bouw van een elektrische centrale te Ankara in Turkije.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de stabilisatie toegelaten van de rentevoet van de Amerikaanse dollar (USD) aan de CIRR-voet van toepassing bij de ondertekening van de financieringsovereenkomst op een exportkrediet van USD 35.004.480, met een terugbetalingstermijn van 12 jaar, voor de financiering van de deelname van Cockerill Mechanical Industries, Tractebel en Donaldson Europe B.V.B.A. aan de bouw van een elektrische centrale te Ankara in Turkije.

De aanvraag kadert in de bouw van een centrale met gecombineerde cyclus van 763 MW te Ankara in Turkije. De stabilisatie op de financiering van deze contracten wordt in USD aangevraagd omdat het merendeel van de inkomsten (verkoop van elektriciteit) en van de kosten (gaslevering) wordt geïndexeerd op basis van de olieprijs.