26 jun 2022 08:00

Elektrische steps: nieuwe regels voor veiliger verkeer

Elektrische steps komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Het vlotte vervoermiddel is bij verkeerd gebruik echter gevaarlijk. In mei keurde de Kamer de nieuwe regelgeving voor dergelijke vervoermiddelen goed en deze wordt op 1 juli 2022 van kracht. Leeftijdsgrens, verboden op het trottoir, parkeerregels: hier vindt u alles wat er vanaf deze vrijdag verandert.

De onderstaande nieuwe regels zijn van toepassing op alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, d.w.z. alle motorvoertuigen met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur. Daartoe behoren niet alleen elektrische steps, maar ook monowheels, elektrische skateboards, elektrische rolstoelen, enz.

Gebruikers van elektrische steps gelijkgesteld met fietsers

Voortaan worden gebruikers van elektrische steps of andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze zich verplaatsen. Ze zullen dan ook steeds de regels voor fietsers moeten volgen. Concreet betekent dit dat ze gebruik moeten maken van de fietspaden of op de weg moeten rijden, en dat ze dus niet langer op het trottoir mogen rijden.

Er zijn echter uitzonderingen voor personen met beperkte mobiliteit die gebruik maken van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die uitsluitend voor hen bestemd zijn, en die zich stapvoets verplaatsen: zij worden gelijkgesteld met voetgangers.

In voetgangerszones wordt met verkeersborden aangegeven of fietsers (en dus ook elektrische steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten zij stapvoets (5 km/u) rijden en altijd voorrang verlenen aan voetgangers.

Verbod onder de 16 jaar

Omdat het gevaarlijk kan zijn dat kinderen of jonge tieners met een elektrische step aan het verkeer deelnemen, is het gebruik van de elektrische step voortaan verboden voor personen jonger dan 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven, erven, voetgangerszones (als fietsers er zijn toegelaten), speelstraten en op voorbehouden wegen.

Geen passagiers vervoeren

Steps zijn niet erg stabiele toestellen: met z’n tweeën (of zelfs drieën!) op één step is dan ook gevaarlijk, vooral in het verkeer. Daarom is het voortaan uitdrukkelijk verboden om op een elektrische step passagiers te vervoeren.

Nieuwe parkeerregels

Wie is er nog nooit geconfronteerd met steps die midden op de weg geparkeerd staan en zo de doorgang voor andere weggebruikers belemmeren? Om dit probleem te verhelpen, zijn er aangepaste parkeerzones en zones met parkeerverbod voor elektrische steps, beide aangeduid met specifieke verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat het toestel de doorgang voor andere weggebruikers niet belemmert.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit : "Net zoals de wereld, is ook onze mobiliteit veranderd. De elektrische trottinet maakt nu deel uit van ons dagelijks leven. Gezien de toename van het aantal ongevallen met soms ernstige gevolgen, was het nodig te reageren. Vanaf 1 juli zijn er nieuwe regels van kracht om de gebruikers van trottinetten en andere weggebruikers beter te beschermen. Samen maken we werk van meer veiligheid en minder ongevallen op onze wegen. All for zero!"