05 apr 2004 17:00

Elektronisch toezicht op gedetineerden

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van de procedure voor offerteaanvraag voor de levering, de installatie en de inwerkingstelling van een controlesysteem voor het elektronisch toezicht op gedetineerden (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van de procedure voor offerteaanvraag voor de levering, de installatie en de inwerkingstelling van een controlesysteem voor het elektronisch toezicht op gedetineerden (*).

De personen die onder elektronisch toezicht staan dragen een enkelband waarmee ze via radiosignalen in verbinding blijven met een ontvanger bij hen thuis. Die ontvanger informeert het Nationaal Centrum van Elektronisch Toezicht via de klassieke telefoonlijn, zodra de gedetineerde buiten de vastgelegde perimeter komt of bij een verboden manipulatie van het controleapparaat. Het huidige contract voor de levering van de elektronische installatie loopt op 30 september 2004 ten einde. Er wordt voorgesteld om een nieuw contract te voorzien voor de periode oktober 2004 - september 2009. Er worden nieuwe technologische oplossingen in overweging genomen, onder meer om het hoofd te kunnen bieden aan de voorziene uitbreiding van het systeem en rekening houdend met diversificatie en differentiëring. De Ministerraad van 25 april 2003 (**) besloot reeds om het aantal gedetineerden onder elektronisch toezicht van 300 naar 450 te brengen. Volgens de regeringsverklaring van juli 2003 zou dit aantal op minstens 1.000 eenheden moeten worden gebracht. (*) opgestart in april 1998. (**) zie bericht nr. 11.