14 mrt 2003 16:00

Elektronische belastingaangifte

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor een systeem van elektronische aangifte voor de personenbelasting wordt ingevoerd (deel 1).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor een systeem van elektronische aangifte voor de personenbelasting wordt ingevoerd (deel 1).

Dit ontwerp biedt de mogelijkheid om de aangifte volledig elektronisch over te maken aan de FOD Financiën, en dit via een beveiligde procedure. Ook kan onmiddellijk de belasting worden berekend en de gedane aangifte kan worden bewaard in een "Tax box". Dit systeem van elektronische belastingaangifte zou vanaf het aanslagjaar 2003 operationeel moeten zijn. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.