26 sep 2008 10:47

Elektronische certificatiediensten en eID

Wijziging van het contract voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van de elektronische identiteits- en verblijfskaart en de levering van certificatiediensten

Wijziging van het contract voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van de elektronische identiteits- en verblijfskaart en de levering van certificatiediensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne om het contract tussen de staat en Certipost voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van de elektronische identiteits- en verblijfskaart en de levering van certificatiediensten te wijzigen. De wijziging houdt in dat De Post de garanties voor de continuïteit van het eID-project van Belgacom overneemt.  

De overheid had in 2002 het contract voor de levering van identificatie- en handtekeningencertificaten en de levering van certificatiediensten met Belgacom gesloten. Toen dat contract in 2004 aan Certipost werd overgedragen, had de regering garanties gevraagd om de continuïteit van de levering van de identiteitskaarten te waarborgen. Nu Belgacom zijn aandelen in Certipost heeft verkocht, wordt De Post de enige aandeelhouder. De Post heeft bevestigd dat hij de garanties die de overheid vraagt zal overnemen.