26 sep 2008 10:47

Ministerraad van 26 september 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 september 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Eerste minister Yves Leterme gaf tijdens de persconferentie na de ministerraad het woord aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem. Hij kondigde aan dat twee Belgische militairen gewond raakten tijdens een raketaanval op Kandahar (Afghanistan) gisteren omstreeks 20u30 Belgische tijd. Het gaat om een sergeant-majoor en een korporaal-chef van de militaire politie. De twee militairen bevonden zich in een tent van de internationale militaire politie op het moment van de aanval. De sergeant-majoor kreeg scherven in het been en de korporaal-chef lijdt aan oorpijn. Ze zijn gehospitaliseerd in het Canadese militaire hospitaal en worden morgen per C-130 naar Melsbroek gerepatrieerd. 

Vervolgens heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een aantal maatregelen besproken die de ministerraad vandaag heeft genomen:

  • de verbetering van de beschikbaarheid van gezondheidszorg en medisch vervoer
  • de reglementering van de verkoop van geneesmiddelen via internet
  • de verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en
  • de uitbreiding van de verwarmingsperiode tot het hele jaar in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.

Ten slotte vond minister van Financiën Didier Reynders het belangrijk de spaarders gerust te stellen gezien de huidige financiële crisis die FORTIS doormaakt. Hij liet weten dat de regering de zaak van nabij opvolgt en de risico's voor de spaarders maximaal zal beperken.