26 sep 2008 10:47

Instituut voor de nationale rekeningen

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen

De ministerraad stemde in met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelde met de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen en het ontslag van een ander lid.

Mevrouw Valérie Gilbert, attaché bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg wordt vanaf 1 augustus 2008 benoemd als lid van het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting. Ze vervangt de heer Jacques Ouziel, aan wie eervol ontslag wordt verleend, tot het einde van zijn mandaat.