26 sep 2008 10:47

Autonome overheidsbedrijven

Toekenning van niet-recurrente voordelen aan de werknemers van overheidsbedrijven die voor een ander overheidsbedrijf werken

Toekenning van niet-recurrente voordelen aan de werknemers van overheidsbedrijven die voor een ander overheidsbedrijf werken

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome overheidsbedrijven invoert (*).

Dankzij dit ontwerp kunnen werknemers van overheidsbedrijven van het stelsel van het gusntig fiscaal en parafiscaal regime dat nu al bestaat in de private sector voor dergelijke voordelen.

Het ontwerp bepaalt welke elementen moeten opgenomen zijn in een toekenningsplan voor resultaatsgebonden voordelen voor de werknemers van een autonoom overheidsbedrijf, om voor dat fiscaal en parafiscaal regime in aanmerking te komen.

De voorwaarden en modaliteiten die het ontwerp bepaalt, zijn erg analoog aan wat geldt voor het stelsel in de private sector.

Het ontwerp werd voor overleg aan het paritair comité Overheidsbedrijven voorgelegd.


(*) houdende uitvoering van art 160, 162 en 171 van de wet van 24 juli 2008 houdende de diverse bepalingen betreffende de uitvoering van een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome overheidsbedrijven.