26 sep 2008 10:47

Regie der Gebouwen

Huur van kantoorruimte voor verschillende federale overheidsdiensten

Huur van kantoorruimte voor verschillende federale overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der gebouwen opdracht te geven huurcontracten af te sluiten voor:

  • de bundeling van bestaande huurovereenkomsten met uitbreiding aan de Stationstraat 66 in Lanaken voor de huisvesting van de controle directe belasting van de FOD Financiën,
  • de uitbreiding van gehuurde kantoorruimte en de huur van twee parkeerplaatsen in de Voochtstraat 15 in Mechelen voor de FOD Justitie.