26 sep 2008 10:47

Privé ziekteverzekeringen

Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen - tweede lezing

Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de wet van 20 juli 2007 inzake de privé ziekteverzekeringen wijzigt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het lost een aantal praktische problemen op en verduidelijkt de interpretatie van de wet.

De belangrijkste aanpassingen van de wet zijn:

  • De wet van 20 juli 2007 voor de bestaande overeenkomsten treedt in werking op 1 juli 2007.
  • Ze is van toepassing op de nieuwe en op de ziekteverzekeringen die voor 1 juli 2007 zijn aangegaan. Er geldt een overgangsperiode van twee jaar vanaf 1 juli 2007 voor de bestaande beroepsgebonden ziekteovereenkomsten en de andere overeenkomsten.
  • Wat het onderscheid tussen collectieve en individuele ziekteverzekeringen betreft, zijn de hospitalisatieverzekeringen die een bank voor haar klant afsluit onderworpen aan de regels voor individuele overeenkomsten.
  • De wet van 20 juli 2007 gaf chronisch zieken en personen met een handicap recht op de ziekteverzekering. Ze hebben recht op de verzekering van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010, ook voor de kosten die verband houden met een chronische ziekte of handicap.

Ten slotte heeft het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg een studie uitgevoerd om het kader vast te stellen van de representatieve en objectieve parameters waarvan sprake is in de wet. Het centrum zal de resultaten van het onderzoek overmaken aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Financiën.   


(*) voorontwerp van wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.