26 sep 2008 10:47

Pensioen voor mijnwerkers

Verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers met 2%

Verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers met 2%

De ministerraad heeft naar aanleiding van de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaart beslist om de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers met 2% te verhogen. De minima van de rustpensioenen zijn immers sinds 1 juli 2008 met 2% verhoogd.

Op voorstel van het beheerscomité voor de mijnwerkers van het RIZIV heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) voorgesteld dat de nieuwe invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers verhoogt en op de minima van de rustpensioenen afstemt.

Vanaf 1 september bedragen de maanduitkeringen:

  •  1.108,03 euro voor een gehuwde bovengrondse mijnwerker
  • 886,69 euro voor een alleenstaande bovengrondse mijnwerker
  • 1.294,49 euro voor een gehuwde ondergrondse mijnwerker
  • 1.017,26 euro voor een alleenstaande ondergronds mijnwerker

Eind 2007 genoten nog 295 mijnwerkers van een dergelijke invaliditeitsuitkering.

(*) koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers.