26 sep 2008 10:47

Veiligheidsmonitor van de bevolking

Financiering van de veiligheidsmonitor voor 2008

Financiering van de veiligheidsmonitor voor 2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist om voor het begrotingsjaar 2008 de veiligheidsmonitor eenmalig voor 691.000 euro te financieren voor de uitvoering van enquêtes op gemeentelijk niveau in het kader van de veiligheidsmonitor.
 
De veiligheidsmonitor is een bevolkinsenquête die om de twee jaar wordt gehouden op gemeentelijk en federaal niveau met de bedoeling om onveiligheidsgevoelens en slachtoffers van criminaliteit in kaart te brengen. De gegevens geven samen met de statistieken van de politie een volledig beeld van de criminaliteit. Die gegevens dragen bij tot de voorbereiding en de evaluatie van het politie- en veiligheidsbeleid geformuleerd onder andere in het nationaal veiligheidsplan, de zonale veiligheidsplannen en de strategische veiligheids- en preventieplannen. Ze zijn ook noodzakelijk om trendanalyses uit te voeren. Ten slotte is de veiligheidsmonitor essentieel om de resultaatsverbintenis te evalueren van de 73 gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben opgesteld.