26 sep 2008 10:47

Eenmalige verwarmingstoelage

Wijziging in de toekenning van de eenmalige verwarmingstoelage

Wijziging in de toekenning van de eenmalige verwarmingstoelage

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette beslist de voorwaarden voor de toekenning van de forfaitaire vermindering voor gas, elektriciteit en stookolie te wijzigen (*). De ministerraad had op 27 juni en 25 juli 2008 beslist een eenmalige verwarmingstoelage toe te kennen aan mensen die gas en elektriciteit gebruiken om hun huis te verwarmen. Daarnaast had hij tijdens de begrotingscontrole ook beslist een eenmalige verwarmingstoelage voor stookolie toe te kennen. Het voorontwerp van wet dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd harmoniseert de wijze van toekenning.

Het voorontwerp bepaalt dat de toelage per kalenderjaar wordt toegekend en niet meer voor de verwarmingsperiode die loopt van 1 september tot 30 april. De FOD Economie zal de eenmalige verwarmingstoelage voor aardgas, elektriciteit en stookolie toekennen en niet de energieleveranciers of OCMW's. De aanvraagformulieren worden opgestuurd door de leverancier van elektriciteit vanaf oktober 2008 en stookolie vanaf januari 2009.  

(*) Voorontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de programmawet van 8 juni 2008.