26 sep 2008 10:47

Overheidsopdracht fraudebestrijding

Overheidsopdracht voor de analyse van inspectiediensten in het kader van de gelijke behandeling van belastingplichtingen, rechthebbenden en werkgevers

Overheidsopdracht voor de analyse van inspectiediensten in het kader van de gelijke behandeling van belastingplichtingen, rechthebbenden en werkgevers

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de performantiemeting van de verschillende inspectiediensten van de federale overheid met de bedoeling om de belastingplichtigen, rechthebbenden van de sociale zekerheid en werkgevers een gelijke behandeling te waarborgen.

Meer concreet bestaat de opdracht uit een voorstudie en een studie ten gronde. De voorstudie zal nagaan welke indicatoren het meest relevant zijn om de bestaande controles en controlediensten te analyseren, de prestaties van de diensten te meten en objectieve vergelijkingen tussen de diensten te maken. De resultaten zullen als basis dienen voor de studie ten gronde die  de uitwerking van indicatoren en hun implementering bij de diensten zal behandelen.